O čom je tehu foto so mnou?
Hlavne o pohode a preto takéto fotenie časovo, počtom fotografií ani lokalitou neobmedzujem. Poďme na miesta, kde to máte radi a na ktoré máte pekné spomienky.

Marika a Marek

Evka a Maroš

Silvi a Tomáš

Miška a Miro

Ania a Libor

Miška a Peťo