O čom je tehu foto so mnou?
Hlavne o pohode a preto takéto fotenie časovo, počtom fotografií ani lokalitou neobmedzujem. Poďme na miesta, kde to máte radi a na ktoré máte pekné spomienky.

Sisa a Juraj

At home

Dominika a Paťo

Judit a Harald

One summer day

Ivka a Andy

Marika a Marek

Evka a Maroš

Silvi a Tomáš