O čom je rande foto so mnou?
Hlavne o pohode a preto takéto fotenie časovo, počtom fotografií ani lokalitou neobmedzujem. Poďme na miesta, kde to máte radi a na ktoré máte pekné spomienky.

Katka a Maťo

Zuzka a Lukáš

Sisa a Juraj

Lya a Dano

Niky a Igor

Sisa a Tomáš